5 – 7 Φεβρουαρίου 2010

Ξενοδοχείο Intercontinental, Aphrodite Hills, Πάφος


Στα πλαίσια του 6ου Παγκύπριου Μαθηματικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά, το οποίο οργάνωσε η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρία Κύπρου παρουσιάστηκαν από μαθητές του Λυκείου Αγίου Ιωάννη Λεμεσού εφαρμογές του Προγράμματος Salsa J.  Χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά αστρονομικά δεδομένα για την επίλυση ασκήσεων οι οποίες προσφέρονται μέσα από την ιστοσελίδα του Προγράμματος.

  • Αρχικά υπολογίστηκε από τους μαθητές η ακριβής ακτίνα της περιοχής όπου καταγράφεται η ένταση του φωτός ενός αστεριού για να είναι αξιόπιστη η φωτομετρία του. Μέσα από την άσκηση γίνεται σαφές πως αν η ακτίνα που χρησιμοποιείται για φωτομετρία είναι μικρή τότε δεν καταγράφεται όλη η φωτεινότητα του αστεριού ενώ αν η ακτίνα είναι μεγάλη τότε λαμβάνεται υπόψη μέρος του σκοτεινού ουρανού ή η φωτεινότητα άλλων αστεριών στην εικόνα.  • Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε φωτομετρία σε ανοικτό αστρικό σμήνος. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε γραφική παράσταση – γνωστή ως Διάγραμμα Hertzsprung-Russell (HR), όπου το χρώμα του αστεριού φανερώνει και την ηλικία του με τα νεαρά αστέρια να είναι θερμά και φωτεινά.Και για τις δύο ασκήσεις χρησιμοποιήθηκαν εικόνες από το Faulkes Telescope Project.

Συμμετέχοντες μαθητές:
Αλκιβιάδους Ευρούλα, Καφά Αντρούλα, Πίτσιλλου Δέσπω, Στυλιανίδης Άριστος, Χρίστου Χρύσανθος. 
Συντονίστρια εκπαιδευτικός:
Ιωάννα Ιωαννίδου 

 
Η μέτρηση των ηλιακών κηλίδων σε διάφορες μέρες ήταν η τρίτη άσκηση που παρουσιάστηκε στο συνέδριο. Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η παρατήρηση της ύπαρξης ηλιακών κηλίδων πάνω στην επιφάνεια του Ήλιου και η ταυτόχρονη επιβεβαίωση ότι ο αριθμός τους μπορεί να αλλάξει σε διάφορες μέρες.  • Αρχικά έγινε συσχετισμός των ηλιακών κηλίδων με τη θερμοκρασία και την ατμοσφαιρική πίεση. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε πως οι ηλιακές κηλίδες επηρεάζουν την ατμόσφαιρα της γης με την παρέμβαση στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και το φωτεινό ουράνιο φαινόμενο Σέλας. Για τη άσκηση χρησιμοποιήθηκαν εικόνες του ήλιου μέσα από το σύνδεσμο: http://tangerine.mat.uc.pt/novo/observatorio/site/index.html.


Συμμετέχοντες μαθητές:
Δημητρίου Γεωργία, Παπαμάρκου Ραφαήλ.
Συντονιστής εκπαιδευτικός:
Μιχάλης Περικλέους