Στα πλαίσια του προγράμματος ΕU-COMENIUS, δύο καθηγητές από την Κύπρο συμμετείχαν σε ένα εκπαιδευτικό συνέδριο στο παρατηρητήριο de Haute Provence (OHP), νότια της Γαλλίας. Οι σύνεδροι προέρχονταν από 14 χώρες της ΕΕ και η χρονική διάρκεια του συνεδρίου ήταν τέσσερις ημέρες, από τις 7 έως τις 10 Μαΐου 2009. Οι επιλεγμένοι εκπαιδευτικοί έμαθαν τη χρήση του λογισμικού SalsaJ, με τη βοήθεια του οποίου μέσα από πραγματικά αστρονομικά δεδομένα έκαναν διάφορες μετρήσεις ανάλυσαν και ερμήνευσαν τα δεδομένα και κατέληξαν στα διάφορα συμπεράσματα.
 
 
 
Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων οι σύνεδροι εκπαιδεύτηκαν στην πραγματοποίηση αστρονομικών παρατηρήσεων με τη βοήθεια απόμακρων τηλεσκοπίων. Το συνέδριο αυτό είχε ως σκοπό, την μετάβαση αυτής της γνώσης στους εκπαιδευόμενους καθηγητές οι οποίοι με τη σειρά τους θα συμβάλλουν στη διάδοση αυτών των παιδαγωγικών πόρων στη χώρα τους.