Φωτομετρία ενός ανοικτού αστρικού σμήνους με

τη χρήση του λογισμικού Salsa J


 

Φωτομετρία είναι η μέτρηση της έντασης του φωτός ή της φωτεινότητας ενός αστρικού αντικειμένου, όπως ενός άστρου ή ενός γαλαξία προσθέτοντας μαζί το σύνολο του φωτός από το αντικείμενο.

Επιλέξτε: Αρχείο