Μεταφόρτωση
Print

Μεταφόρτωση

Φεβρουάριος 2010: Η τελευταία έκδοση του λογισμικού SalsaJ 1.4 είναι διαθέσιμη για όλους του υπολογιστές.

Windows (Όλες οι εκδόσεις)  SALSAJ_WINDOWS_1_4_INSTALL.exe 
Mac (Όλες οι εκδόσεις) SALSAJ_MAC_1.4.dmg
Linux (Όλες οι εκδόσεις) SALSAJ_LINUX_1.4.tgz